wybierz: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Koordynator Wojewódzki
Koordynator Powiatowy
Koordynator Placówki
Certyfikat WLCV OGÓLNOPOLSKI KONKURS "WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW"

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie "Wielka Liga Czytelników", który objęty jest patronatem m.in. Ministra Edukacji Narodowej.
Projekt ten to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Skutecznie oddziałuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.
Zachęcamy do realizacji projektu w Państwa Placówce. Jesteśmy przekonani, że projekt pozytywnie wpłynie na czytelnictwo wśród uczniów i ich rodzin.

Wielka Liga Czytelników - edycja 2019-2020


Zostań koordynatorem Wielkiej Ligii Czytelników.
Organizuj razem z nami ogólnopolski konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży.


Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach - współorganizator i Koordynator Wojewódzki V Ogólnopolskiego Konkursu "Wielka Liga Czytelników" poszukuje chętne instytucje kulturalno-oświatowe do podjęcia współpracy poprzez podjęcie funkcji Koordynatora Powiatowego.

Zachęcamy biblioteki wojewódzkie, miejskie, pedagogiczne, a także ośrodki szkolenia nauczyciel oraz szkoły do wzięcia udziału w największych zawodach czytelniczych w Polsce.

W tym roku, już po raz piąty organizowany jest Ogólnopolski Konkurs "Wielka Liga Czytelników", którego celem jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodzin. Marzeniem organizatorów jest, aby jak największa liczba młodych czytelników wzięła udział w tej przygodzie z książkami. Aby tak się stało potrzebna jest nam Wasza pomoc.

Konkurs ma charakter etapowy, dlatego stanowisko koordynatora jest dla nas tak ważne. Zadaniem koordynatora jest nadzorowanie przebiegu konkursu na etapie szkolnym i powiatowym.

Lata doświadczeń sprawiły, że organizatorzy wypracowali sprawny system organizacji tego ogromnego przedsięwzięcia i z wielką przyjemnością udzielimy wszelkich potrzebnych informacji oraz przekażemy niezbędne materiały, wszystkim chętnym!


Osoby do kontaktu:
Iwona Szwed, Koordynator Wojewódzki
tel. 46 833 40 13, e-mail: lodzkie@wielka-liga.pl

strony internetowe:
wielka-liga.pl
www.facebook.com/wielkaliga