menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.


Koordynator Powiatowy
Koordynator Szkolny/Biblioteczny
Harmonogram


Harmonogram

Zgłoszenia do konkursu:

zgłoszenia szkoły/biblioteki do pierwszego etapu przyjmowane są do 30 listopada 2018 r.

Pierwszy etap - szkolny

 1. czas trwania:
  • 6 listopada 2018 r. - 31 stycznia 2019 r. - zdobywanie sprawności i test kwalifikacyjny
  • do 31 stycznia 2019 r. - test kwalifikacyjny (dokładny termin ustala koordynator pierwszego etapu w danej placówce),
  • zdobywanie sprawności - formularze mogą być oddawane do 5 dni przed terminem testu kwalifikacyjnego ustalonym w danej placówce,
 2. zgłoszenia uczestników do drugiego etapu - powiatowego do 1 lutego 2019 r.

Drugi etap - powiatowy

 1. termin drugiego etapu - powiatowego: 28 lutego 2019 r.,
 2. miejsce będzie podane przez Koordynatora Powiatowego,
 3. ogłoszenie wyników na stronie internetowej do 5 marca 2019 r.

Trzeci etap - wojewódzki (półfinał)

 1. termin półfinału: 28 marca 2019 r.,
 2. miejsce będzie podane na stronie Koordynatora Wojewódzkiego,
 3. ogłoszenie wyników na stronie internetowej do 4 kwietnia 2019 r.

FINAŁ OGÓLNOPOLSKI

 1. uczestnicy - po jednej drużynie półfinałowej z każdego województwa z kategorii kl. 1 - 4 i 5 - 8,
 2. termin finału: 10 maja 2019 r.
 3. miejsce finału: RODN "WOM" w Katowicach, ul. Wyszyńskiego 7

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród i dyplomów:


Plakat dla uczestników
Harmonogram konkursu

Osoby do kontaktu:
Iwona Szwed, Koordynator Wojewódzki
tel. 46 833 40 13, e-mail: lodzkie@wielka-liga.pl

strony internetowe:
wielka-liga.pl
www.facebook.com/wielkaliga