menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.


Koordynator Powiatowy
Koordynator Szkolny/Biblioteczny
Etap Wojewódzki


Kontakt do Koordynatorów Powiatowych

powiat bełchatowski: 05-belchatowski@wielka-liga.pl
powiat brzeziński: 05-brzezinski@wielka-liga.pl
powiat kutnowski: 05-kutnowski@wielka-liga.pl
powiat łaski: 05-laski@wielka-liga.pl
powiat łowicki: 05-lowicki@wielka-liga.pl
powiat łódzki wschodni: 05-lodzki@wielka-liga.pl
powiat opoczyński: 05-opoczynski@wielka-liga.pl
powiat pabianicki: 05-pabianicki@wielka-liga.pl
powiat pajęczański: 05-pajeczanski@wielka-liga.pl
powiat piotrkowski: 05-piotrkowski@wielka-liga.pl
powiat rawski: 05-rawski@wielka-liga.pl
powiat sieradzki: 05-sieradzki@wielka-liga.pl
powiat skierniewicki: 05-skierniewicki@wielka-liga.pl
powiat tomaszowski: 05-tomaszowski@wielka-liga.pl
powiat wieluński: 05-wielunski@wielka-liga.pl
powiat zduńskowolski: 05-zdunska-wola@wielka-liga.pl

Miasto Powiat Łódź: 05-lodz@wielka-liga.pl
Miasto Powiat Skierniewice: 05-skierniewice@wielka-liga.pl

Dokumentacja dla Koordynatora Powiatowego:

Zaproszeniem do współpracy w zakresie Koordynatora Powiatowego
Przewodnik dla Koordynatora Powiatowego
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy Koordynatora Powiatowego
Sprawozdanie Koordynatora Powiatowego

Tytuły książek do etapu powiatowego który odbędzie się 28 lutego:

KLASY 1-4

KLASY 5-8

Zadania Koordynatorów Powiatowych

 1. Zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz ze stroną WWW.
 2. Promocja projektu. Decyzję o sposobie promocji podejmuje Koordynator Powiatowy wg indywidualnych możliwości. Przykłady promocji - rozpowszechnienie informacji poprzez: umieszczenie na stronie internetowej, przesłanie do szkół, bibliotek, wydziałów edukacji, wydziałów kultury, mediów (lokalne radio, telewizja, gazety, portale internetowe), ogłoszenie podczas spotkań metodycznych, wydarzeń czytelniczych itp.
 3. Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń do konkursu.
 4. Wprowadzenie podstawowych danych ze zgłoszonych placówek do elektronicznego systemu obsługi projektu.
 5. Objęcie opieką koordynatorów pierwszego etapu oraz udzielanie informacji.
 6. Przeprowadzenie etapu powiatowego:
  • Przyjmowanie zgłoszeń do drugiego etapu - powiatowego.
  • Przygotowanie sal i listy obecności.
  • Nadzór podczas rozwiązywania testów.
  • Wprowadzanie odpowiedzi do systemu.
  • Wydruk dyplomów z dostępnego na stronie wzoru i wręczenie uczestnikom.
  • Zgłoszenie koordynatorowi wojewódzkiemu zwycięzców etapu powiatowego (po 1 drużynie z obu kategorii).
  • Sprawozdanie z realizacji konkursu wraz z dokumentacją fotograficzną.
  • Propozycja: zorganizowanie lokalnej imprezy czytelniczej np. 11 maja 2019 r. (dzień Wielkiej Zabawy Rodzinnej).
 7. Monitorowanie przebiegu konkursu.

Plakat dla uczestników Strona 1 » » Strona 2 » »
Harmonogram konkursu » »

Osoby do kontaktu:
Iwona Szwed, Koordynator Wojewódzki
tel. 46 833 40 13, e-mail: lodzkie@wielka-liga.pl

strony internetowe:
wielka-liga.pl
www.facebook.com/wielkaliga