menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.


Koordynator Powiatowy
Koordynator Szkolny/Biblioteczny
Harmonogram


Dokumentacja dla Koordynatora Szkolnego/Bibliotecznego:

Zaproszenie do współpracy w zakresie Koordynatora Szkolnego/Bibliotecznego
Przewodnik dla Koordynatorów Szkolnych i Bibliotecznych
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy Szkoły/Biblioteki Publicznej
Zgłoszenie do konkursu
Lista książek

Zgłoszenia do konkursu

  1. Do realizacji konkursu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe i biblioteki publiczne z całej Polski, z powiatów, w których będzie działał koordynator powiatowy Wielkiej Ligi Czytelników. Placówki te zgłaszają do konkursu swoich koordynatorów szkolno-bibliotecznych.
  2. Biblioteki publiczne mogą zgłosić do konkursu dowolną liczbę swoich filii.
  3. Zgłoszenia podpisane przez dyrektora placówki należy dostarczyć do koordynatora powiatowego (w formie papierowej lub skanu) do 30 listopada 2018 r. Formularz oraz lista koordynatorów dostępne są na stronie www.wielka-liga.pl.
  4. Każda placówka wybiera z listy książek (dostępnej na stronie konkursu) 10 - 20 pozycji konkursowych z każdej kategorii wiekowej. Koordynatorzy szkolni z placówek deklarujących chęć uczestnictwa w konkursie otrzymują od organizatorów elektroniczną wersję testów wraz z kluczami odpowiedzi do wybranych przez siebie książek.
  5. Każda zarejestrowana placówka otrzymuje dostęp do swojego konta na stronie internetowej konkursu, na którym będą umieszczone elektroniczne wersje formularzy oraz inne przydatne materiały. Poprzez platformę koordynatorzy pierwszego etapu będą wprowadzać wyniki uczestników ze swojej placówki. Obowiązkiem koordynatorów jest systematyczne uzupełnianie punktacji uczniów na swoim koncie internetowym Wielkiej Ligi Czytelników.
  6. Uczniowie rejestrowani są do konkursu przez koordynatorów szkolnych/bibliotecznych na podstawie zgłoszenia udziału w konkursie zawierającego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu, podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

Plakat dla uczestników
Harmonogram konkursu

Osoby do kontaktu:
Iwona Szwed, Koordynator Wojewódzki
tel. 46 833 40 13, e-mail: lodzkie@wielka-liga.pl

strony internetowe:
wielka-liga.pl
www.facebook.com/wielkaliga