menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych


kierownik wydziału: Jolanta Wojenka

email: wydzial.wspomagania@bpskierniewice.pl

nauczyciele bibliotekarze: Działalność:
  1. gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;
  2. organizowanie i prowadzenie wspomagania
    • szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
    • bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;
  3. inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;
  4. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej;