menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Brzezinach


została zorganizowana 3 marca 1951 roku przez inspektora Feliksa Michalskiego. Księgozbiór liczył wówczas 420 woluminów. Do roku 1962 placówka mieściła się w budynku Wydziału Oświaty.
Przez wiele lat funkcjonowania placówka mieściła się w Szkole Podstawowej Nr 2 a później w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W 1976 roku po reformie administracyjnej kraju biblioteka została filią biblioteki Wojewódzkiej w Skierniewicach. Zajmowany lokal w Bibliotece Publicznej stał się za mały na potrzeby placówki. Ówczesny Naczelnik Miasta Józef Stańczyk przekazał Bibliotece oddzielny budynek o powierzchni 140 m2 przy ul. 15-go Grudnia 33/36. Po raz pierwszy od powstania biblioteki dla czytelników została zorganizowana oddzielna czytelnia dla sześciu osób. W 1996 roku bibliotekę przeniesiono do budynku Internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.