menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej


W ramach realizacji projektu Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny biblioteka w 2005 roku otrzymała pracownię multimedialn±. Do dyspozycji użytkowników biblioteki s± cztery komputery z zainstalowanym oprogramowaniem edukacyjnym - słowniki i encyklopedie PWN. Posiadamy też urz±dzenie wielofunkcyjne, które czytelnicy mog± wykorzystać do kopiowania, drukowania i skanowania różnych materiałów.
Korzystanie z ICIM-u i oprogramowania edukacyjnego jest bezpłatne.