menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Katalogi


Biblioteka posiada dwa typy katalogów:

Kartkowy:
  1. alfabetyczny
  2. rzeczowy
  3. czasopism
Komputerowy:
  1. katalog elektroniczny SOWA - informuje o książkach i wydawnictwach ciągłych, zakupionych przez Bibliotekę po 2008 roku i jest uzupełniany o starsze pozycje. Katalog jest dostępny na terminalach w Wypożyczalni i Czytelni.
  2. kartoteka zagadnieniowa SOWA2 - zawiera artykuły z czasopism znajdujących się w zbiorach naszej biblioteki. Jest tworzona od 2008 roku i zawiera opisy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.
  3. bibliografia oświaty w regionie - zawiera artykuły z czasopism dotyczące historii oświaty w regionie oraz materiały o zbliżonej tematyce. Baza jest tworzona od 2010 roku
Poszukując literatury wydanej po 2008 roku należny skorzystać z katalogu komputerowego. Jego uzupełnieniem jest katalog kartkowy. Tam należy szukać starszych pozycji.