menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Biblioteka Pedagogiczna w Skiernieiwcach Filia w Brzezinach wspłpracuje z placówkami oświatowymi naszego regionu poprzez:

Biblioteka od wielu lat współpracuje z bibliotekami szkolnymi, wspierając ich poprzez prowadzenie: lekcji bibliotecznych, konsultacji, instruktażu i szkoleń w zakresie działalności bibliotek szkolnych. Nauczyciele bibliotekarze realizują zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.