menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

ZASADY KORZYSTANIA

Ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Brzezinach mogą korzystać:


Zapisy do biblioteki odbywają się w Wypożyczalni.

WZÓR KARTY ZAPISU »

Warunkiem wypożyczania zbiorów bibliotecznych jest posiadanie ważnej KARTY BIBLIOTECZNEJ.

LICZBA I OKRES WYPOŻYCZEŃ:

Okres wypożyczenia zbiorów wynosi 1 miesiąc.
Czas wypożyczenia zbiorów można prolongować, o ile nie ma zamówień innych osób na daną pozycję biblioteczną.


Nie wypożycza się do domu:
BIBLIOTEKA NIE POSIADA WOLNEGO DOSTĘPU DO ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH.

Czytelnik chcąc wypożyczyć książkę musi skorzystać z odpowiedniego katalogu.
Katalogi biblioteczne stanowią podstawowe źródło informacji o zbiorach gromadzonych w Bibliotece Pedagogicznej w Brzezinach.

Z karty katalogowej należy zapisać lub zapamiętać:
WZÓR KARTY KATALOGOWEJ »

Po wyszukaniu informacji w odpowiednim katalogu czytelnik zobowiązany jest wypełnić REWERS, który stanowi podstawę do wyszukania książki w magazynie.
Ważnym elementem rewersu jest SYGNATURA (numer identyfikacyjny, określający jej miejsce w bibliotece).

WZÓR REWERSU »

W celu odnalezienia książki niezbędna jest pełna sygnatura, wraz z oznaczeniami literowymi, która lokalizuje i charakteryzuje typ dokumentu np. :