menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE

W związku z sytuacją epidemiologiczną zapraszamy nauczycieli do kontaktu z Biblioteką w celu uzyskania informacji dotyczących przeprowadzenia wybranych zajęć stacjonarnie w bibliotece, zajęć on-line lub przez nauczyciela w swojej placówce. Nauczyciel uzyska potrzebne pomoce i materiały dydaktyczne (krótkie filmy, prezentacje multimedialne, szablony, instrukcje, inne wg potrzeb). Zachęcamy do skorzystania z tej formy wspomagania szkoły/placówki przez Bibliotekę.

Gdy sytuacja epidemiologiczna umożliwi korzystanie z zajęć na terenie Biblioteki, zaprosimy do skorzystania z oferty po wcześniejszym umówieniu grupy.

Zgłoszenia:
Zajęcia prowadzone są w ciągu całego tygodnia w miarę możliwości i zgłoszeń.
Małgorzata Bartnicka
tel. 46 874 20 29
e-mail: bibliotekabrzeziny@o2.pl

Lp. Tematyka Adresaci Czas trwania
1. Baśniowa podróż z kamishibai
Zajęcia rozwijające wyobraźnie i twórcze myślenie, wzbogacające słownictwo
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 60 min.
2. Dzień Misia
Zajęcia w ramach obchodów Święta Pluszowego Misia, kształtujące u dzieci umiejętności współpracy w sytuacjach zabawowych
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 60 min.
3. Brzeziny moje miasto
Zajęcia zapoznające z tradycją, zabytkami i ciekawymi miejscami Brzezin
Szkoła podstawowa 60 min.
4. Piramida zdrowego żywienia
Zajęcia mające na celu zapoznać uczniów ze zdrowym żywieniem w oparciu o piramidę zdrowego żywienia
Szkoła podstawowa 60 min.
5. Bezpieczny Internet
Zajęcia mające na celu uświadomienie uczniom zagrożeń, na które są narażone w wirtualnym świecie oraz promujące bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni
Szkoła podstawowa 60 min.
6. Zapoznanie z biblioteką
Zajęcia wspierające edukację czytelniczą i medialną, rozwijające umiejętności TIK
Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
60 min.
7. Biblioteki w Polsce i za granicą
Zapoznanie z najpiękniejszymi bibliotekami na świecie w oparciu o prezentację multimedialną.
Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
60 min.
8. Bibliobusy - mobilne biblioteki
Zajęcia przybliżające uczniom działalność bibliotek ruchomych
Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
60 min.
9. Krótkie uwagi o przyczynach i skutkach Konstytucji 3 Maja
Zajęcia prowadzone w ramach obchodów Patronów Roku 2021.
Szkoła podstawowa 60 min.
10. Cyprian Kamil Norwid - czego nas uczy czwarty wieszcz narodowy
Zajęcia przybliżające postać i twórczość poety
Szkoła podstawowa 60 min.
11. Poznaj Prymasa Tysiąclecia
Zajęcia prowadzone w ramach obchodów Patronów Roku 2021 przybliżające postać kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Szkoła podstawowa 60 min.
12. Tadeusz Różewicz - życie i twórczość
Zajęcia przybliżające postać i twórczość pisarza
Szkoła podstawowa 60 min.
13. Przerwana młodość - kilka słów o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim
Zajęcia przybliżające postać i twórczość poety
Szkoła podstawowa 60 min.
14. Ciekawostki o Stanisławie Lemie
Zajęcia przybliżające postać i twórczość pisarza
Szkoła podstawowa 60 min.

Harmonogram do pobrania » »