menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Spotkanie z przedstawicielami Wydawnictwa NOWA ERA


W dniu 25 maja b.r. w siedzibie biblioteki odbyło się spotkanie przedstawicieli wydawnictwa "Nowa Era" panów Macieja Smulczyka oraz Przemysława Ogrodowczyka z nauczycielami skierniewickich gimnazjów. Panowie w interesujący sposób zaprezentowali ofertę wydawnictwa z historii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego i języka niemieckiego. Przygotowana została prezentacja multimedialna, która w przystępny sposób pokazywała wiadomości z historii. W spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele-bibliotekarze bibliotek szkolnych i biblioteki pedagogicznej, przedstawiciele "Nowej Ery" szerzej omówili więc ofertę z innych przedmiotów. Podręczniki bardzo spodobały się uczestnikom spotkania, wiele z nich jest już wykorzystywanych w pracy z uczniem, niektóre mają zostać wprowadzone do nauczania od września.
Zaplanowano już następne spotkanie "Nowej Ery" z nauczycielami w siedzibie biblioteki na kwiecień przyszłego roku.

CIM - szkoła umiejętności - seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy


W dniu 14 kwietnia 2010 roku odbyło się zorganizowane przy współpracy biblioteki z WODN w Skierniewicach seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy pt. CIM - szkoła umiejętności w którym uczestniczyło 18 osób.

Program seminarium:

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Bibliotece


W dniu 23 marca 2010 roku biblioteka uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach w sprawie organizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach jest jednym z członków zespołu ds. organizacji OTK, który w tym roku będzie zorganizowany w dniach 18-24 października.

Biblioteka na Targach Edukacyjnych inFuture 2010


Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach uczestniczyła 19 marca 2010 roku w kolejnej edycji Salonu Edukacyjnego dla maturzystów. Podczas Targów Edukacyjnych inFuture 2010 szkoły wyższe i inne placówki edukacyjne prezentowały swoja ofertę edukacyjną dla maturzystów. Placówka nasza na swoim stanowisku prezentowała nowości książkowe, poradniki dla maturzystów, książki akademickie z rożnych dziecin wiedzy. Uczniowie otrzymali zestawienia tematyczne pomocne w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego, ulotki oraz foldery o działalności biblioteki.

Udział Biblioteki w konferencji Agresja w cyberprzestrzeni - mity czy realne zagrożenie


Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach uczestniczyła 17 marca 2010 roku w konferencji pt. Agresja w cyberprzestrzeni – mity czy realne zagrożenie, którą zorganizowało Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach. Placówka nasza przygotowała stoisko mające na celu przybliżenie oferty biblioteki nauczycielom i dyrektorom szkół uczestniczących w konferencji. Uczestnicy otrzymali zestawienie tematyczne pt. Agresja w cyberprzestrzeni oraz mogli obejrzeć na wystawie książki zgodne z tematyką konferencji. Osoby zainteresowane otrzymały informator i ulotki promujące inną działalność biblioteki.

Biblioteka na Targach Szkoła dla gimnazjalisty


Placówka nasza w dniu 12 marca 2010 roku uczestniczyła w Targach pt. Szkoła dla gimnazjalisty zorganizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach. Podczas targów swoją ofertę zaprezentowało kilkanaście szkół ponadgimnazjalnych ze Skierniewic oraz z okolicznych gmin czy powiatów. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach mogła poszerzyć wyżej wymienioną ofertę promując swoje usługi dla uczniów i nauczycieli poprzez: W trakcie targów uczniowie i nauczyciele mogli zapoznać się z ofertą edukacyjna naszej placówki. Szczególnie ważne były bezpośrednie kontakty czy rozmowy z osobami zainteresowanymi usługami biblioteki.