menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Laureaci konkursu ekologicznego

Laureaci konkursu ekologicznego pt. "Żyjemy w harmonii z przyrodą chroniąc jej różnorodność biologiczną".


Nagrody zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

SZKOŁA PODSTAWOWA - KLASY 4-6

Wyróżnienia: GIMNAZJUM: Wyróżnienia: