menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Zbiory biblioteki

Biblioteka w swych zbiorach posiada ok. 29 000 woluminów, w tym ok. 1950 oprawionych roczników czasopism, ponad 400 zbiorów specjalnych oraz 21 tytułów bieżących czasopism. W bibliotece gromadzone są książki, czasopisma, zbiory audiowizualne i multimedialne z następujących dziedzin wiedzy:

Na miejscu – w czytelni - można korzystać z wydawnictw informacyjnych: słowników, encyklopedii, leksykonów z różnych dziedzin wiedzy.


Wykaz czasopism aktualnie dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.