menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Rawie Mazowieckiej

ul. Zwolińskiego 8d, 96-200 Rawa Mazowiecka,
tel. 046 815 40 14
e-mail: bibliotekarawa@o2.pl
kierownik filii: Ilona Kurpiewska

Wspomnienie
o mgr Halinie Jolancie Młynarczyk
kierowniku Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej

Godziny pracy biblioteki:
pn - pt. godz. 9.00 - 17.00
(w soboty nieczynna)

Zasady bezpiecznego funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach w czasie epidemii:
 1. W bibliotece uruchamia się dla czytelników tylko wypożyczanie i oddawanie zbiorów.
 2. W pomieszczeniu wypożyczalni może jednocześnie przebywać 2 czytelników. Pozostali powinni poczekać na zewnątrz z zachowaniem odległości 2 m.
 3. Czytelnicy przy wejściu do biblioteki zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub własnych rękawiczek i zasłaniania ust i nosa.
 4. Książki wypożyczane są w wyznaczonym miejscu. Należy zachować bezpieczny dystans od bibliotekarza i nie przekraczać oznaczonej linii.
 5. Czytelnik kładzie na ladzie bibliotecznej książki w sposób umożliwiający bibliotekarzowi zeskanowanie kodów. Następnie odkłada książki na wskazaną przez bibliotekarza półkę do kwarantanny.
 6. Przerwa dezynfekcyjna w godzinach 13.00 - 13.30
 7. Czytelnia i pracownia komputerowa oraz toalety nie będą udostępnione dla czytelnika.
 8. Osoby, które mają kary naliczone przed kwarantanną za przetrzymane zbiory przed wizytą w bibliotece powinny je uregulować poprzez wpłatę na nasze konto 07 1240 3321 1111 0000 2854 2140
Prosimy o korzystanie w domu z internetowej bazy danych i przygotowanie gotowej listy książek wraz z sygnaturami do wypożyczenia. Istnieje możliwość zarezerwowania książek przez konto w katalogu online. Gotową listę książek można przesłać e-mailem na adres bibliotekarawa@o2.pl lub wydrukować. Zachęcamy do telefonicznego kontaktu w celu uzgodnienia wizyty w bibliotece. Całą dobę dostępna jest internetowa czytelnia IBUK Libra.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, informujemy że:
czytaj więcej » »

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej
zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych zajęć edukacyjnych
przygotowanej na II semestr roku szkolnego 2020/2021


Sieci współpracy i samokształcenia
prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2020/2021


Biblioteka inspiracji - zdalnie i medialnie
konferencja dla nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy
10 maja 2021 roku o godz. 13.00
na platformie MS Teams"Filmy promocyjne - tworzenie i montaż"

W dniu 21 kwietnia 2021 roku odbyło się w naszej bibliotece spotkanie z wychowawcą i uczestniczkami Hufca Pracy 5-24 w Rawie Mazowieckiej. W pierwszej części przeprowadzono szkolenie, a w drugiej warsztaty zatytułowane "Filmy promocyjne - tworzenie i montaż".
Uczestniczki spotkania dowiedziały się w jaki sposób nagrywać filmy promocyjne, jakie programy można stosować przy montażu. Poznały między innymi Windows Movie Maker i Video Guru.
Szkolenie odbyło się w ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych.

Fotorelacja » »

I Forum Edukacyjne "Wyzwania współczesnej edukacji (a) sukces dydaktyczny"

Nasza biblioteka wzięła udział w I Forum Edukacyjnym zorganizowanym przez WODN w Skierniewicach. Prezentację zatytułowaną "Cyfrowa edukacja - potencjał biblioteki" przygotowały Ilona Kurpiewska, Karolina Dobrosz-Stępkowska (Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej), Małgorzata Wrzodak (WODN w Skierniewicach). Ukazuje ona potencjał bibliotek na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filii w Rawie Mazowieckiej. Zapraszamy do obejrzenia i czerpania inspiracji.


XIX Rawskie Targi Edukacyjne

Udział Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w XIX Rawskich Targach Edukacyjnych realizowanych w formie e-targów. Targi zorganizowane przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Prezentacja (wersja pdf) (wersja pptx) » »
Strona tragów » »

ANKIETA
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki


Szanowni-Państwo!

Prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest diagnoza potrzeb w zakresie wspomagania pracy Państwa szkoły/placówki przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach.

Ankieta pozwoli na podjęcie procesu wspomagania wg potrzeb Państwa placówki, a zaproponowane zadania posłużą rozwojowi szkoły/placówki.

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do podjęcia współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Skierniewicach.


Szkolenie dla nauczycieli

W naszej bibliotece odbyło się kolejne szkolenie dla nauczycieli. Tym razem zatytułowane było "Interaktywne narzędzia dydaktyczne w edukacji przedszkolnej". Szkolenie było realizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli "Nowoczesna biblioteka - Rozwijanie kompetencji cyfrowych - zdalne nauczanie". Nauczyciele nabyli nowe kompetencje w zakresie TIK, które będą mogli wykorzystywać w swojej pracy.

Fotorelacja » »

#Łódzkie gra w szachy

Samorząd Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach zapraszają nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych województwa łódzkiego do wzięcia udziału w projekcie #Łódzkie gra w szachy.
  Cele projektu:
 • dostarczenie nauczycielom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z dziećmi;
 • zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci w zakresie logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji;
 • wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.
Projekt skierowany jest do 50 placówek (25 przedszkoli i 25 szkół podstawowych). Z każdej placówki może być delegowanych 2 nauczycieli.
Ideą projektu jest stworzenie warunków i zainicjowanie nauki gry w szachy w szkołach i przedszkolach województwa łódzkiego. Międzyszkolne zajęcia poprowadzą przeszkoleni nauczyciele. Założenia projektu będą kontynuowane w kolejnych latach.

W ramach projektu:
  - nauczyciele:
 • odbędą bezpłatny e-learningowy kurs doskonalący przygotowujący do prowadzenia zajęć gry w szachy;
 • będą mieli możliwość uczestniczenia m.in. w dodatkowych bezpłatnych webinariach na temat rozwiązań metodycznych nauki gry w szachy;
 • otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych składający się z publikacji dotyczących metodyki nauki gry w szachy i ćwiczeń dla uczniów;
  - placówki otrzymają:
 • 10 kompletów szachów dla dzieci;
 • 10 zegarów szachowych;
 • szachy ogrodowe;
 • szachy demonstracyjne.
W celu zgłoszenia udziału w projekcie należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy placówki oraz Karty indywidualne nauczycieli wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną. Podpisane i zeskanowane formularze należy wysłać na adres wodn@wodnskiernie.nazwa.pl. O przyjęciu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Założeniem organizatorów jest przeszkolenie uczestników z każdego z 21 powiatów oraz trzech miast na prawach powiatów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23.03.2021 r.

Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są w załączonym opisie projektu.
Dodatkowych informacji udziela: dr Beata Krokocka - koordynator projektu,
b.krokocka@wodnskierniewice.eu, tel. 46 833 20 04

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do uczestnictwa w Projekcie.

Do pobrania:
- szczegółowy opis projektu
- formularze zgłoszeniowe

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach ogłosił konkurs
"Żołnierze Wyklęci na terenie województwa łódzkiego"
  Celem Konkursu jest:
 1. upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
 2. budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego;
 3. pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;
 4. upowszechnienie wiedzy historycznej o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II Wojnie Światowej;
 5. kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;
 6. doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
  Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczestników pracy pn. "Żołnierze Wyklęci na terenie województwa Łódzkiego" w jednej z podanych kategorii w zależności od rodzaju szkoły:
 1. komiks - wykonują uczniowie szkół podstawowych; bohater komiksu - postać żołnierza wyklętego z województwa łódzkiego;
 2. prezentacja multimedialna - wykonują uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach - regionalnym i wojewódzkim:
  1) I etap regionalny zostanie przeprowadzony w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach.
  2) II etap wojewódzki zostanie przeprowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
  Prace konkursowe należy składać do Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach w terminie od 1 marca 2021 r. do 10 maja 2021 r.
 4. Etap regionalny zostanie przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli do 28 maja 2021 r.
 5. Etap wojewódzki zostanie rozstrzygnięty do 30 czerwca 2021 roku.
Prace należy przesłać bądź dostarczyć do WODN Skierniewice - miasto Skierniewice, powiat: skierniewicki, łowicki, rawski, brzeziński adres: ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice.

Do pobrania:
- Regulamin konkursu
- Plakat

Szkolenie dla nauczycieli

W dniu 18 lutego 2021 roku odbyło się w naszej bibliotece szkolenie zatytułowane "Tworzenie interaktywnych narzędzi dydaktycznych w aplikacji LearningApps.org". Nauczyciele poznali narzędzia przydatne w pracy zdalnej z uczniami. Szkolenie odbyło się w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli "Nowoczesna biblioteka - zdalne nauczanie".

Fotorelacja » »

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

Jak co roku obchodziliśmy w naszej bibliotece Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach wieloletniej współpracy i wspomagania, jakim obejmujemy Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, zorganizowane zostały zajęcia dla młodzieży. Bibliotekarze przybliżyli wychowankom MOS zagadnienia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.

Fotorelacja » »


Teatrzyk kamishibai

Pod koniec stycznia 2021 roku w Szkole Podstawowej w Pukininie odbyły się niezwykłe zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai. W zajęciach uczestniczyły następujące grupy: 3,4-latki, 5-latki, 6-latki, klasa I, klasa II oraz klasa III.

Fotorelacja » »

E-wystawa Matura 2021

Film prezentuje wystawę zbiorów bibliotecznych skierowanych do przyszłych Maturzystów z terenu miasta i powiatu rawskiego. Przygotowany w ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych.

Link do filmu


Zapraszamy do wypożyczania:
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika
ZSP im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą
oraz wszystkich zainteresowanych.


REORGANIZACJA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/samorząd-zwiększa-dostępność-bibliotek-pedagogicznych


Poznajemy zawód fryzjera

Dzięki współpracy z naszą biblioteką zorganizowane było szereg zajęć przybliżających dzieciom zawód fryzjera. Odbyły się one w Przedszkolu nr 3 Bajkowy Zakątek w Rawie Mazowieckiej (grupy "Jagódki" i "Motylki"), Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, Przedszkolu nr 2 Niezapominajka w Rawie Mazowieckiej, Przedszkolu nr 1 Tęczowa Jedyneczka w Rawie Mazowieckiej.

Fotorelacja » »

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia nasza biblioteka nawiązała współpracę z nauczycielami z Rawy Mazowieckiej i okolicy, którzy przeprowadzili zajęcia w oparciu o nadesłane przez nas materiały. Były to scenariusze, propozycje zabaw i prac plastycznych oraz interaktywne materiały dydaktyczne.

Fotorelacja » »

W związku z sytuacją epidemiczną ulega zmianie regulamin etapu rejonowego konkursu "KSIĄŻKA MÓWI"

Regulamin konkursu » »

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2020

Przedstawiamy inicjatywę wykonaną przy współpracy Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej oraz Hufca Pracy 5-24 w Rawie Mazowieckiej zatytułowaną "Fryzury na rok szkolny".
Co roku w naszej bibliotece odbywało się spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, w trakcie którego uczestnicy Hufca Pracy prezentowali zawód fryzjera. Przedszkolacy mieli okazję uczestniczyć w zajęciach w ramach, których, chętnym osobą wykonywane były fryzury. Z racji na nietypową sytuację związaną z pandemią COVID-19, akcja przeniesiona została w przestrzeń wirtualną. Dziewczęta przygotowujące się do zawodu fryzjera wykonały fryzury jakie chciałyby zaproponować dzieciom.
Efekty ich pracy można zobaczyć na załączonym filmie.

NOC BIBLIOTEK 2020

W dniu 9 października świętowaliśmy Noc Bibliotek. W tym roku uczestniczyły w niej uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej wraz z panią Agnieszką Witczak. Dziewczęta obejrzały film "Jakub, Mimmi i gadające psy" oraz wzięły udział w grze terenowej.

Fotorelacja » »

Tydzień Zakazanych Książek

Międzynarodowa akcja Banned Books Week wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W roku 2020 Tydzień Zakazanych Książek świętowaliśmy w dniach 27 września - 3 października. Zachęcałyśmy do wypożyczania książek, które na przestrzeni dziejów skazywane były na "kwarantannę", wykluczenie, cenzurowanie, wycofywanie z bibliotek z powodów politycznych, religijnych, światopoglądowych i innych.

Fotorelacja » »

Konkurs pięknego czytania KSIĄŻKA MÓWI

Zapraszamy do udziału w konkursie KSIĄŻKA MÓWI. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych oraz do szkół średnich z terenu województwa łódzkiego. Konkurs trwa od 14 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. i podzielony jest na 3 etapy - szkolny, rejonowy oraz wojewódzki. Celem Konkursu jest rozwijanie czytelnictwa przez zainteresowanie i poznanie twórczości Karola Wojtyły późniejszego Papieża Św. Jana Pawła II, upowszechnianie jego myśli, rozważań na uniwersalne tematy takie jak życie, śmierć, wiara, moralność, sztuka, poezja, teatr, przyjaźń, miłość, rodzina, wolność, solidarność, patriotyzm, Ojczyzna - w roku upamiętniającym Wielkiego Polaka. Dodatkowo również kształcenie języka i umiejętność pięknego czytania oraz praca nad dykcją poprzez głośne czytanie.

Sczegóły » »

"I niechaj malin szukają po lesie." - Narodowe Czytanie "Balladyny" Juliusza Słowackiego

Fragment utworu w wykonaniu bibliotekarek » »

Fotorelacja » »


Wakacyjna podróż z Biblioteką...