menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Szanowni Państwo!

W nowym roku szkolnym 2020/2021 Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach kieruje do Państwa swoją ofertę edukacyjną licząc, że jest ona atrakcyjna, dostosowana do potrzeb szkoły i nauczycieli, i będzie przez nich chętnie wykorzystywana.
W przygotowanej ofercie uwzględniamy kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

oraz wymagania stawiane szkołom przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Liczymy również na owocną współpracę w zakresie organizowania i prowadzenia wspomagania pracy Państwa Szkoły. Jesteśmy otwarci na potrzeby nauczycieli i pomoc w przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości kształcenie i wychowania.

Proponujemy różne formy wspomagania: Życzymy Państwu satysfakcji z wypełniania zadań edukacyjnych, wielu sukcesów zawodowych oraz owocnej współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Skierniewicach.